Home Business

Kategoria: Business

Wpis
Jak skutecznie wdrożyć Środki Ochrony Indywidualnej w firmie?

Jak skutecznie wdrożyć Środki Ochrony Indywidualnej w firmie?

Najważniejsze wskazówki Zapewnij odpowiednie Środki Ochrony Indywidualnej i wybierz personel. Sformułuj jasne i jednoznaczne zasady bezpieczeństwa oraz dołącz piktogramy i znaki obowiązkowe. Przekonaj pracowników o potrzebie wyposażenia ochrony osobistej. Jako przełożony bądź wzorem do naśladowania – zawsze noś środki ochrony osobistej! Poinstruuj i przeszkol pracowników w zakresie prawidłowego obchodzenia się ze ŚOI. Oceń miejsce pracy i...

Wpis
Gratowanie suchym lodem

Gratowanie suchym lodem

Usuwanie zadziorów odbywa się ze względów funkcjonalnych i estetycznych. Proces gratowania suchym lodem powinien z jednej strony pracować na elemencie, z drugiej strony być elastyczny. Komponenty bez zadziorów i bez wiórów są zwykle wymogiem zapewnienia jakości. Komponenty bez zadziorów i bez wiórów są zwykle wymogiem zapewnienia jakości. Zadziory i zanieczyszczenia często mają znaczący wpływ na zamierzoną funkcję i...

Wpis
FISA abuses by FBI, DOJ

FISA abuses by FBI, DOJ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque fermentum massa vel enim feugiat gravida. Phasellus velit risus, euismod a lacus et.