Łask – co warto tutaj zobaczyć?

Położone nad rzeką Grabią, jest miasto Łask jednym z ciekawszych ośrodków miejskich w rejonie Łodzi. Malownicza sceneria Wysoczyzny Łaskiej oraz ciekawa historia, o której przypominają cenne zabytki – oto główne walory tego miasta. Na jakie atrakcje koniecznie trzeba zwrócić uwagę w trakcie wycieczki po jego terenie?

Z kart historii Łaska

Pierwsze wzmianki o wsi Łask pochodzą z połowy XIV stulecia. W 1422 roku Łask otrzymuje prawa miejskie. W XVI wieku staje się Łask ważnym ośrodkiem rzemieślniczym, jednak już wiek XVII to znaczny upadek miasta. Potop szwedzki, epidemie – wszystko to sprawiło, że Łask zaczął tracić na znaczeniu.

Przełom XVIII i XIX wieku to kolejny, dość pomyślny dla miasta okres, a jednocześnie czas dość intensywnego rozwoju osadnictwa żydowskiego na jego terenie. W okresie zaborów miasto początkowo znalazło się w granicach zaboru pruskiego, a następnie – w zaborze rosyjskim. Od początku XX wieku zaczął się tu dość dynamicznie rozwijać przemysł, na co istotny wpływ miał rozwój połączeń kolejowych. Trudnym okresem dla miasta był czas II wojny światowej, kiedy to leżący w „Kraju Warty” Łask został mocno dotknięty działaniami okupanta.

Więcej wpisów o tematyce historycznej, znajdziesz w serwisie https://www.ehistoria.pl/.

Ród Łaskich i jego przedstawiciele

Miasto to kojarzone jest z wieloma znanymi osobistościami, przy czym najważniejszą rolę odgrywają tu członkowie rodu Łaskich. To tu w 1456 roku urodził się Jan Łaski – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1510-1531. Tu w 1499 roku urodził się Jan Łaski młodszy, który swa karierę zaczynał jako ksiądz katolicki, a kończył jako wybitny działacz reformacji.

Łask i jego atrakcje

Na terenie miasta bardzo ważne miejsce zajmują zabytki sakralne. Drewniany kościół św. Ducha, utrzymany w stylu barokowym, to nie lada gratka dla miłośników sztuki sakralnej. Głównym celem wycieczki do miasta jest jednak tutejsza kolegiata Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła. Kościół ten powstał w latach 20-tych XVI wieku. Pierwotnie późnogotycki, po pożarze w połowie XVIII wieku został przebudowany. W jego wnętrzu najważniejszym elementem wyposażenia jest wizerunek Matki Bożej Łaskiej – alabastrowa płaskorzeźba, będąca ciekawym przykładem sztuki renesansowej.

Łask to ciekawa miejscowość, której w czasie wycieczki po województwie łódzkim warto się uważniej przyjrzeć. Tutejsze zabytki sakralne to ciekawe dzieła sztuki, obok których nie można przejść obojętnie.